EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Inicjatywa Pracownicza wywalczyła podwyżki w Miejskich Wodociągach w Bydgoszczy

Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy
Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy

We wrześniu 2017 r. do Inicjatywy Pracowniczej dołączyła komisja zrzeszająca pracowników i pracownice Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Jest to pierwsza struktura związku działająca w przedsiębiorstwie komunalnym zajmującym się dostarczaniem wody pitnej oraz odprowadzaniem ścieków. W marcu br. kolegom i koleżankom z komisji w MWiK udało się wywalczyć podwyżki  dla wszystkich zatrudnionych.

W MWiK pracuje ponad 650 osób z czego większość w administracji, około 100 osób pracuje w trybie trój-zmianowym (w pogotowiu wodno-kanalizacyjnym), pozostała cześć załogi w trybie jednozmianowym dziennym. Komisja powstała jako odpowiedź na niezadowolenie pracownic i pracowników z wysokości zarobków i działania dotychczas funkcjonujących w MWiK związków zawodowych. Dla wielu osób tworzących komisje problemem jest też polityka finansowa władz spółki (np. utrzymywanie kosztownego ośrodka wypoczynkowego z którego nie korzystają wszystkie osoby pracujące w zakładzie).

IP powstała jako czwarty związek zawodowy w przedsiębiorstwie, ale obecnie jest najliczniejszą strukturą zakładową w MWiK: zrzesza 129 osób, podczas gdy do drugiego w kolejności związku należy niecałe 60. Wśród załogi istnieje przekonanie, że dotychczas działające w MWiK związki zawodowe nie zajmowały się sprawami pracownic i pracowników: przewodnicząca  jednej z komisji poszła w politykę ogólnopolską i została posłanką a pozostałe komisje zajmują się raczej organizowaniem wycieczek niż walką o poprawę warunków pracy. Działacze IP podkreślają, że nie chcą się izolować od załogi w pomieszczeniach związkowych uzyskanych od pracodawcy i chcą być związkiem autentycznie reprezentującym pracowników i pracownice zakładu.

Głównym obszarem działania Inicjatywy Pracowniczej w MWiK są kwestie płacowe i to na tym polu odniosła ona pierwszy sukces: podczas rokowań na temat płac, które odbyły się 9 marca, udało się jej wywalczyć 5% podwyżkę kwoty bazowej wynagrodzeń w roku 2018 oraz w kolejnych trzech latach. Dla osób zatrudnionych w MWiK oznacza to wzrost wynagrodzeń o ok. 650 zł brutto (w zależności od grupy zaszeregowania) rozłożony na najbliższe trzy lata. W porównaniu z dotychczasowymi podwyżkami to duża zmiana – do tej pory coroczna waloryzacja płac wynosiła ok. 2% (co przekładało się na ok. 20 zł netto), a początkowo zarząd spółki proponował 5% podwyżkę płac w 2018 r. Jest to o tyle ważne, że przeciętnie pracownicy i pracownice MWiK zarabiają od 2 200 do 3 800 zł netto, natomiast sytuacja finansowa firmy jest bardzo dobra (szacuje się, że w samym wrześniu 2017 r. MWiK miał 17 mln zł zysku ze swojej działalności).

Na tym jednak nie koniec – komisja już teraz zapowiada, że planuje w najbliższym czasie rozpocząć rozmowy o renegocjacji obowiązującego w firmie układu zbiorowego pracy i zasad wykorzystania środków z Funduszu Socjalnego. Wśród postulatów znajduje się także żądanie zmiany warunków korzystania z lancz passów (posiłków finansowanych przez pracodawcę). Perspektywa walki o sprawy finansowe pracownic i pracowników wydaje się jednak niełatwa w związku z ustawą o gospodarce wodnej, która niedawno weszła w życie. Nakazuje ona wodociągom samorządowym ustalanie taryf opłat za wodę wspólnie z nowo powstałą państwową instytucją o nazwie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (która ma zarządzać gospodarką wodną w całym kraju) raz na trzy lata. Teraz zarządy miejskich przedsiębiorstw mogą tłumaczyć odmowę podwyżek budżetem zamrożonym na poziomie ustawy. Tym ważniejszy jest więc marcowy sukces negocjacji płacowych, ale w dłuższej perspektywie wydaje się, że konieczne będzie powstawanie komisji IP w innych firmach wodociągowych w pozostałych miastach w Polsce – w ten sposób możliwe będzie skoordynowanie nacisków zarówno na zarządy tych firm, jak i na PGWWP.

Obszarem działań komisji jest także kontrola warunków BHP: w lutym br. członek komisji Inicjatywy Pracowniczej został zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, a daj inni zostali oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy.

KZ w MWiK w Bydgoszczy zaangażowała się także w działalność społeczną poza zakładem pracy – współpracuje m.in. z bydgoską inicjatywą „Food Not Bombs” (Jedzenie zamiast bomb), a członkowie i członkinie komisji uczestniczą w przygotowywaniu i wydawaniu bezpłatnych posiłków dla potrzebujących. Komisja nawiązała także kontakty z lokalną grupą Federacji Anarchistycznej, z którą wspólnie dyskutuje nad możliwościami założenia w Bydgoszczy centrum społeczno-kulturalnego na wzór poznańskiego Rozbratu.

 

Kontakt z komisją IP w MWiK w Bydgoszczy: ipmwik [@] gmail.com 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.