EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Trzy lata bez pensji. ZKZL kierowany przez lidera poznańskiej lewicy uchyla się od odpowiedzialności

Trzy lata bez pensji. ZKZL kierowany przez lidera poznańskiej lewicy uchyla się od odpowiedzialności

Oszukani przez nieuczciwe firmy ochroniarskie portierzy i portierki strzegący budynków zarządzanych przez poznański Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) wszczęli postępowanie pojednawcze, którego celem było znalezienie rozwiązania trwającego od 2018 r. konfliktu. Chodzi o niewypłacenie im wynagrodzeń dziś już na łączną kwotę ok. 250.000 zł.

4 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce. Niestety, na wyznaczone posiedzenie sądu nie stawił się pełnomocnik ZKZL, a aktywność spółki ograniczyła się jedynie do przesłania pisma, w którym w żaden sposób nie odniesiono się do argumentacji pełnomocnika poszkodowanych i OZZ Inicjatywa Pracownicza. ZKZL ze swej strony nie przedstawił żadnej propozycji porozumienia i powtórzył jedynie po raz kolejny, że nie jest stroną sporu.

 

Pomijając już lekceważący sposób komunikowania się ZKZL z poszkodowanymi (jedną rzeczą jest inna ocena prawna sytuacji, czymś zgoła odmiennym natomiast jest nieprzychodzenie na wyznaczone posiedzenie sądu), to należy zauważyć, że proceder systematycznego oszukiwania portierów był możliwy jedynie z powodu serii rażących błędów i zaniechań ZKZL. Polegały one m.in. na niezweryfikowaniu wiarygodności podmiotów biorących udział w przetargu. Przede wszystkim jednak ZKZL przez prawie 18 miesięcy nie sprawdzał czy podmioty te przestrzegają warunków przetargu i zawieranych umów. O szczegółach pisaliśmy wcześniej kilkakrotnie.

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zdarzeniem powodującym szkodę może być zarówno działanie jak i zaniechanie. W tej sprawie nie może budzić wątpliwości, że bezczynność ZKZL i zaniechanie przeprowadzenia kontroli realizowania zapisów nakładających na wykonawców i podwykonawców obowiązek zatrudniania na podstawie umów o pracę, spowodował szkodę po stronie pracownic i pracowników. Polegała ona na nieotrzymaniu świadczeń związanych z zawartym stosunkiem pracy (ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dodatku za pracę w nadgodzinach, dodatku za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie zgodne z obowiązującą stawką godzinową). Za część okresu nie wypłacono wynagrodzenia w ogóle.

Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych kieruje Tomasz Lewandowski, lider poznańskiej lewicy, kandydat z jej ramienia na prezydenta miasta w poprzednich wyborach samorządowych.

Inicjatywa Pracownicza zapowiada dalsze kroki prawne i protesty.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.