EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Що потрібно зробити, щоб продовжувати навчання у ВНЗ, яке було розпочато в Україні?

Що потрібно зробити, щоб продовжувати навчання у ВНЗ, яке було розпочато в Україні?

Зберіть усі можливі документи про освіту (дипломи, сертифікати тощо). Для громадян України немає необхідності нострифікувати дипломи!

 

Якщо ви маєте статус біженця, користуєтесь тимчасовим або додатковим захистом на території Республіки Польща, маєте Карту поляка, є чоловіком/дружиною, родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Республіки Польща, який проживає на території РП - ви звільняєтеся від плати за навчання на денній формі навчання польською мовою у державних ВНЗ, які знаходяться під наглядом Міністерства освіти і науки.

Навчальний заклад залишає за собою можливість змінювати умови вступної кампанії. А саме термін початку і закінчення вступної кампанії та спосіб її проведення в другому семестрі навчального року 2021/2022, а також в роках 2022/2023 

Громадяни України, які є студентами, можуть претендувати на соціальну стипендію!
Крім того вони можуть подавати заяви на отримання допомоги. Що стосується біженців,то кількість наданих допомог не обмежена.
Підставою для отримання стипендії є довідка про сімейний дохід .

ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА! 

Co zrobić, aby kontynuować studia w Polsce rozpoczęte w Ukrainie?

Zbierz wszelkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.). Nie ma potrzeby nostryfikacji dyplomów dla obywateli Ukrainy.

Jeśli masz status uchodźcy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Uczelnia może zmienić w uchwale warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023.

Obywatel Ukrainy będący studentem będący studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne! Nie stosuje się też ograniczenia w liczbie przyznanych zapomóg. Podstawą do przyznania świadczenia jest oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

ZNAJ SWOJE PRAWA!

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.